Oferta usług Kancelarii Terkam

 1. Prowadzenie spraw księgowo - finansowych

  • Prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów źródłowych w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady ustawy o rachunkowości,
  • Prowadzenie ewidencji podatkowych zgodnie z przepisami materialnego prawa podatkowego,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacji dodatkowej, analizy wskaźników finansowych z przepływami środków pieniężnych),
  • Sporządzanie szczegółowych informacji finansowych z częścią opisową wskaźników oraz wykresami, prognozą kryzysową dla potrzeb Zarządków Spółek lub właścicieli,
  • Sporządzanie wniosków kredytowych, Sporządzanie informacji statystycznych dla otrzeb GUS, Obsługa w Urzędach Skarbowych w zakresie spraw objętych umową oraz sporządzanie pism i odwołań w postępowaniu podatkowym.
 2. Obsługa rozliczeń płacowych i ZUS

  • Sporządzanie list płac,
  • Obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia,
  • Sporządzanie zgłoszeń do ZUS dla firm oraz pracowników,
  • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
  • Sporządzanie imiennych raportów dla pracowników,
  • Sporządzanie raportów dla płatnika,
  • Przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej oraz zgłoszeniowej,
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT011/B, PIT-40, PIT-8A
 3. Usługi doradztwa podatkowego

  • Udzielanie porad podatkowych,
  • Sporządzanie pism podatkowych,
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • Reprezentowanie podatników podczas kontroli,
  • Reprezentowanie podatników podczas postępowań administracyjnych,
  • Obsługa osób prywatnych (spadki, darowizny, rozliczenia podatków)
 4. Obsługa z zakresu prawa pracy

  • Przygotowanie dokumentacji związanej z podjęciem pracy przez pracownika,
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników, Opracowywanie wewnętrznych regulaminów pracy,
  • regulaminów wynagradzania, Przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • Przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących urlopów pracowniczych, wypoczynkowych, urlopów wychowawczych,
  • Sporządzanie umów w obrocie gospodarczym, sprzedaży, najmu, umów Spółki Cywilnej, Spółki Jawnej, umów zleceń i o dzieło
 5. Dodatkowo oferujemy

  • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,
  • Pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej,
  • Możliwość nadzorowania księgowości w siedzibie firmy czy w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta.