Cennik usług Kancelarii Terkam

Ceny ustalane są indywidualnie dla każdego klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

  • formy prawnej w jakiej prowadzona jest działalność (sp. z o.o., spółka cywilna, osoba fizyczna),
  • formy w jakiej prowadzone są księgi podatkowe (księga handlowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtu), branży, w której klient działa (działalność usługowa, handlowa, produkcyjna, inne),
  • ilości dokumentów księgowych,
  • ilości zatrudnionych osób,
  • stopnia złożoności transakcji (transakcje zagraniczne - wewnątrzwspólnotowe, eksport, import)

Ceny minimalne* ustalono na poziomie:

650 zł
księga handlowa
300 zł
podatkowa księga przychodów i rozchodów
250 zł
ewidencja ryczałtu
300 zł/h
doradztwo podatkowe
70 zł/os
kadry i płace
* Podane ceny są cenami netto